Cyklodema testování kol

 

V sobotu 7. října nabídla prodejna Cyklodema se sídlem v Brněnských Ivanovicích, Sladovnická 4, 

zájemcům možnost vyzkoušet kola ze své nabídky v Brně Mariánském údolí.